Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

16:33
bukazla
16:32
0854 ed00 390
Reposted fromursa-major ursa-major viavertheer vertheer
bukazla
16:32
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
bukazla
16:32
4941 2c53 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoupanka soupanka
16:32
2725 85ad 390
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viavertheer vertheer

September 23 2018

bukazla
15:53
Czy nie nadeszła pora, byś zaczęła walczyć?
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bukazla
15:52
bukazla
15:52
0497 350d 390
Reposted fromonlyman onlyman viashithappenss shithappenss
bukazla
15:52
Są w twoim życiu takie lęki, których nie możesz sobie oszczędzić ani ty, ani żaden człowiek na Ziemi. Lęki tak głęboko zakorzenione, że nie ma w twojej duszy miejsca, w którym możesz się ukryć, nie ma sposobu, by im uciec. Chwytają cię, biorą w posiadanie, wyciskają z ciebie życie, dopóki nie budzisz się w nocy zlany potem, cały we łzach i boisz się dotknąć ziemi pod sobą, bo wciąż się czujesz, jakbyś spadał, i spadał. Niekończący się upadek. Dopóki nie przerwie go boleśnie twarda powierzchnia.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bukazla
15:52
Naprawić możemy się tylko sami.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 22 2018

bukazla
17:06
8503 052b 390
Reposted fromipo ipo viahash hash
bukazla
17:05
Fast-flowing mountain stream
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahash hash
bukazla
17:04
4432 0575 390
Reposted fromcorvax corvax viamysweetheartt mysweetheartt
17:04
5920 33c1 390
Reposted fromjemstone jemstone viajeszczenie jeszczenie
bukazla
17:04

September 21 2018

bukazla
16:34
4582 b3b0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaskrzacik skrzacik
bukazla
16:32
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaGabreiila Gabreiila
16:32
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viarabarbarowy rabarbarowy
bukazla
16:32
8740 0f6d 390
Reposted fromcorvax corvax viarabarbarowy rabarbarowy
bukazla
16:32
4971 a221 390
Reposted fromLane Lane viarabarbarowy rabarbarowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl