Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

bukazla
14:12
0632 785a 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viay-xcv-y y-xcv-y
bukazla
14:12
9079 22ee 390
Reposted fromnebthat nebthat viay-xcv-y y-xcv-y
bukazla
14:12
4802 6ea2 390
Reposted fromu-dit u-dit viay-xcv-y y-xcv-y
bukazla
14:12
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viashampain shampain
bukazla
14:12
0776 4e10 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viay-xcv-y y-xcv-y
bukazla
14:11
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
bukazla
14:11
1672 f2bb 390
Reposted fromfriends friends viay-xcv-y y-xcv-y
bukazla
14:11
Reposted frompannakojot pannakojot viay-xcv-y y-xcv-y
bukazla
14:11

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianobodyimportant nobodyimportant
bukazla
14:11
3027 3046 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

March 17 2018

bukazla
19:42
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
bukazla
19:42
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawonderwall wonderwall
bukazla
19:42
1598 d6c2 390
Reposted fromfriends friends viaiblameyou iblameyou
19:42
6325 79d9 390
Reposted frombrumous brumous vianuwanda nuwanda
bukazla
19:41
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. 
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaplotzlich plotzlich

March 16 2018

bukazla
17:19
Reposted fromFlau Flau viagogullo77 gogullo77
bukazla
17:18
0575 353c 390
Reposted from777727772 777727772 viaMakeMePurr MakeMePurr
17:17
bukazla
17:17
0106 f683 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
bukazla
17:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl