Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

bukazla
14:33
0368 eec6 390
Reposted fromseaweed seaweed vialittle-things little-things
bukazla
14:32
Mam raka psychiki. Z przerzutami na nastrój, spokój i samopoczucie.
Reposted fromspokodama spokodama vialittle-things little-things
bukazla
14:31
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittle-things little-things
bukazla
14:31
5546 683f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMissDeWorde MissDeWorde
bukazla
14:30

July 14 2018

bukazla
08:18
8877 d14b 390
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viathebelljar thebelljar
bukazla
08:17
bukazla
08:17
bukazla
08:17
0655 a9bc 390
bukazla
08:17
8116 2282 390

July 13 2018

bukazla
15:15
8813 8219 390
bukazla
15:15
5063 31b5 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaundonee undonee
bukazla
15:15
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
bukazla
15:14
4132 465d 390
bukazla
15:14

July 12 2018

bukazla
17:06
Czy kiedykolwiek się zastanawiałaś, ile tak naprawdę osób było dla Ciebie ważnych? Mam na myśli ludzi, którzy coś zmienili w Twoim życiu. Zwykle jest ich bardzo mało.
— Care Santos
bukazla
17:06
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
bukazla
17:05
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
bukazla
17:05
8872 ffdd 390
Struck by Lightning
bukazla
17:05
4503 eaa0 390
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl