Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2018

bukazla
17:09
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaeternaljourney eternaljourney
bukazla
16:42
bukazla
16:42
bukazla
16:40
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viastarryeyed starryeyed
bukazla
16:40
Nagle go przeraziło, że tak mało ją widywał w ciągu minionych dwóch lat i że miał tak mało możliwości, by długo tulić w swych dłoniach jej ręce - żeby przestały drżeć.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski viastarryeyed starryeyed

December 20 2018

bukazla
18:10
bukazla
18:10
bukazla
18:10
bukazla
18:10
bukazla
18:10
5134 441e 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaskrzacik skrzacik

December 19 2018

bukazla
18:54
7311 abb9 390
Reposted fromMadristas Madristas viamysweetheartt mysweetheartt
bukazla
18:54
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus viamysweetheartt mysweetheartt
bukazla
18:54
6012 50fb 390
Reposted fromesste esste viabadalena badalena
18:54
1808 eded 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viabadalena badalena
bukazla
18:54

December 17 2018

bukazla
17:25
1985 89f2 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viatomash tomash
bukazla
17:25
6909 0745 390
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viatomash tomash
bukazla
17:25
bukazla
17:24
Reposted frombluuu bluuu viajunior13 junior13
bukazla
17:24
Reposted fromrubinek rubinek viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl