Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

12:40
6424 df8c 390

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez vialeniwieec leniwieec
bukazla
12:40
7050 a11f 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamarlylee marlylee
bukazla
12:39
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
bukazla
12:39
9001 71d6 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialatusek latusek
bukazla
12:39
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaselsey selsey

November 16 2017

bukazla
14:22
4186 8b8d 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaamelinowa amelinowa
14:22
4376 ac89 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazvr zvr
bukazla
14:22
bukazla
14:22
bukazla
14:22
3531 36a0 390

November 15 2017

bukazla
14:40
Reposted fromworst-case worst-case viasmaller smaller
bukazla
14:40
Co Ty sobie myślałeś !! - wykrzyczała mi prosto w twarz...
-Myślałem sobie że kocham i jestem kochany.
Myślałem że ja i Ty to jedno, a odkryłem że ja to ja, a Ty to ty.
— Piotr Tokarz
bukazla
14:39
9896 24a1 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viasmaller smaller
bukazla
14:39
4051 7302 390
Reposted fromvandalize vandalize viajethra jethra
bukazla
14:39
5442 2ac9 390
Reposted frominezol inezol viajethra jethra

November 14 2017

13:15
6437 04f2 390
Reposted fromdivi divi viazupelnie zupelnie
bukazla
13:15
Reposted frombluuu bluuu viazupelnie zupelnie
bukazla
13:15
3090 67c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
bukazla
13:15
1740 45b1 390
bukazla
13:15
4023 f1ef 390
Reposted fromhwmc hwmc viameadowlarks meadowlarks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl