Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

bukazla
19:05
po paru miesiącach minęła mi złość i żal.  co zostało? o dziwo, tęsknota.
brakuje mi cię bardzo. długo byłeś w moim życiu - przyjaźń, później miłość. nie da się tego wymazać. 
brakuje mi twojego wymądrzania, specyficznych żartów, wielkich dłoni. 
nie żałuję swojej decyzji. wierzę, że nie było nam sobie pisane bycie razem. 
ale zawsze będziesz dla mnie kimś ważnym i martwię się, jak sobie radzisz w życiu. czy wszystko już sobie poukładałeś, czy się z kimś spotykasz, jak teraz wyglądają twoje plany na przyszłość... mam nadzieję, że z każdym dniem jest ci łatwiej. 
— xxx
bukazla
19:04
Po prostu przestań płakać. Taka jest kolej rzeczy.
— Just stop your crying. It’s a sign of the times
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
bukazla
19:03
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
bukazla
19:02
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromlaurensyikes laurensyikes via3u3a 3u3a
bukazla
19:02
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego via3u3a 3u3a
16:29
4580 f8f4 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
bukazla
16:29
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
bukazla
16:29
5629 16fe 390
bukazla
16:29
8804 63f2 390
Reposted frombatgirl batgirl viaSzpilko Szpilko
bukazla
16:29
5862 2a80 390
Reposted frompamietaj pamietaj viaSzpilko Szpilko

May 24 2017

bukazla
16:25
Reposted fromgifz gifz viaorchila orchila
bukazla
16:25
0476 73e3 390
Reposted fromkaiee kaiee viaklapki klapki
bukazla
16:25
7154 c2bb 390
Barcelona
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaorchila orchila
16:25
0332 cb92 390

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry viaklapki klapki
bukazla
16:24
7444 7fd0
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viaklapki klapki
bukazla
16:21
0242 8f1d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
bukazla
16:21
bukazla
16:21
9384 ed79 390
Reposted fromNajada Najada viaclerii clerii
bukazla
16:21
9009 1b28 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaclerii clerii
bukazla
16:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl