Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

bukazla
18:34
0376 ba09 390
Reposted fromkrzysk krzysk vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
bukazla
18:34

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

bukazla
18:34
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
18:30

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
bukazla
18:30

November 09 2018

bukazla
17:20
3316 cdce 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
bukazla
17:20
17:19
3488 2e8c 390
bukazla
17:19
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viamysweetheartt mysweetheartt
bukazla
17:18
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaexploode exploode

November 08 2018

bukazla
18:20

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
bukazla
18:20
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawonderwall wonderwall
bukazla
18:19
6783 429f 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
bukazla
18:19
9519 9c77 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialubisztosuko lubisztosuko
bukazla
18:19
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna

November 07 2018

bukazla
17:50
1999 b74a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelinela elinela
17:50
1247 9ec5 390

 

Reposted fromtwice twice viaelinela elinela
bukazla
17:50
Reposted fromFlau Flau viaelinela elinela
bukazla
17:50
6049 a749 390
Nic.
Reposted fromKACHA KACHA viaelinela elinela
17:50
0308 dcdf 390
Reposted fromthetemple thetemple viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl