Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

bukazla
11:55
3015 8127
Reposted fromministerium ministerium viaDekadencja Dekadencja
11:55
7585 3367 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
bukazla
11:55
bukazla
11:54
5386 0554 390
Reposted fromnaelienn naelienn viaszarakoszula szarakoszula
11:53
4691 0895 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaszarakoszula szarakoszula

March 24 2017

bukazla
17:13
8316 a395 390
bukazla
17:12
6838 ed9e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazvr zvr
bukazla
17:11
Mamy dobę internetu, telefonii komórkowej. Nie wierzę w brak czasu na odezwanie się, albo brak sposobu na odezwanie się. 
Jeśli komuś zależy, to zawsze znajdzie sposób. 
Choćby gołębia...
Reposted fromonlyonelife onlyonelife viaawaken awaken
bukazla
17:07
bukazla
17:05
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viaDekadencja Dekadencja

March 23 2017

bukazla
15:53
2627 6b3c 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapodkrawatem podkrawatem
bukazla
15:53
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viapodkrawatem podkrawatem
bukazla
15:53
2182 fe1a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkrawatem podkrawatem
bukazla
15:53
5146 6a76 390
Reposted fromtutajjula tutajjula viapodkrawatem podkrawatem
bukazla
15:53
2761 c755 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viairbjarbirb irbjarbirb
bukazla
14:01
Spotkajmy się we śnie.
— Christopher Gretkus "Czarne światło"
bukazla
13:58
Człowiek, to istota skomplikowana, ale nie bardziej niż siedmiocalowy tablet.
— Christopher Gretkus "Czarne światło"

March 22 2017

bukazla
15:52
bukazla
15:52
Val di Funes, South Tyrol, Italy
Reposted fromciarka ciarka viapodkrawatem podkrawatem
bukazla
15:52
4014 4acc 390
Reposted frompiehus piehus viapodkrawatem podkrawatem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl