Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

bukazla
17:58
9370 7658 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
bukazla
17:57
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairmelin irmelin
bukazla
17:57
9150 d084 390
Reposted frommakle makle viaWlodara Wlodara
bukazla
17:57
6326 e5f1 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
bukazla
17:55
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
bukazla
17:54
6588 efb7 390
bukazla
17:54
bukazla
17:53
8374 2d10 390
Reposted fromarumhc arumhc viairmelin irmelin
17:53
7794 b281 390
Reposted fromdeviate deviate viacenturylove centurylove
bukazla
17:53
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

January 16 2018

bukazla
18:36
9293 66cb 390
Reposted fromzuzannag zuzannag viazupelnie zupelnie
bukazla
18:36
7955 9ca1 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaafrica africa
bukazla
18:36
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viazupelnie zupelnie
bukazla
18:36
Reposted frombluuu bluuu viazupelnie zupelnie
bukazla
18:35
Reposted frommr-absentia mr-absentia viazupelnie zupelnie

January 15 2018

bukazla
18:12
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viacomiendolirica comiendolirica
bukazla
18:12
bukazla
18:12
bukazla
18:12
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viacomiendolirica comiendolirica
bukazla
18:12
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl