Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

bukazla
16:04
9609 f4ed 390
bukazla
16:04

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
bukazla
16:04
1533 cfb1 390
Reposted fromoutline outline viapodprzykrywka podprzykrywka
bukazla
16:04
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
bukazla
16:03

TROCHĘ SAMOZAPARCIA

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka

June 22 2017

bukazla
14:14
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
14:13
6698 4fd1 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
bukazla
14:13
6245 e07f 390
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
bukazla
14:13
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
bukazla
14:12
3589 b657 390

June 21 2017

bukazla
15:33
Człowiek czasami jak kauczuk. Trzeba naprawdę mocno pieprznąć o ziemie, żeby wysoko zalecieć...
bukazla
15:33
5850 73d9 390
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
bukazla
15:33
0548 44c4 390
Reposted fromyourdemise yourdemise viagdziejestola gdziejestola
bukazla
15:33
2976 63fb 390
Reposted fromyouthless youthless viagdziejestola gdziejestola
bukazla
15:32
4047 df02 390

June 20 2017

bukazla
16:53
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viadreamerlive dreamerlive
bukazla
16:52
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viadreamerlive dreamerlive
bukazla
16:52
Reposted frommeem meem viaaanetaxx aanetaxx
bukazla
16:52
0651 c9b5 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaaanetaxx aanetaxx
bukazla
16:52
1435 1f83 390
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl