Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

bukazla
16:30
bukazla
16:30
bukazla
16:30
bukazla
16:30
bukazla
16:30
8269 c746 390

March 06 2019

bukazla
18:01
3429 9815 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
bukazla
17:57
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viawszystkodupa wszystkodupa
bukazla
17:56
bukazla
17:55
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
bukazla
17:53
7923 5343 390
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa

March 05 2019

bukazla
16:43
9533 5ace 390
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viaciarka ciarka
bukazla
16:42
8235 5cda 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka
bukazla
16:41
Reposted fromshakeme shakeme viaarchitect architect
bukazla
16:40
8529 29f2 390
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
bukazla
16:40

March 03 2019

bukazla
17:40
5197 1392 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeminehoney beminehoney
bukazla
17:39

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viabzdura bzdura
17:39
8189 2550 390

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viabzdura bzdura
bukazla
17:39
2471 09f7 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viabzdura bzdura
bukazla
17:38
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viabeminehoney beminehoney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl