Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

bukazla
16:08
bukazla
16:04
bukazla
16:04
Czy tam, gdzie teraz jesteś, ciepło jest, cicho jest, dobrze jest? Pauza. Czy tam jest bardzo inaczej, niż tutaj bywało? Pauza. Czy tam w ogóle jest? Pauza. Stęskniłem się za tobą... A ty, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było. Pauza. Zapomnij o tych wszystkich naszyjnikach z powrozu, o sercu jak domek z kart. Pauza. Wróć. Czekam, aż mi dokładnie opowiesz, jak jest tam, gdzie teraz jesteś. Pauza. I proszę, nie martw się.
Pauza. Śmierć to słońce, które mówi: dobranoc.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromprzeblyski przeblyski viazyta zyta
bukazla
16:03
bukazla
16:03
9577 0088 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane

March 23 2019

bukazla
18:05
Reposted frombluuu bluuu viazur887 zur887
bukazla
18:01
1016 dd67 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazur887 zur887
bukazla
18:01
9709 4624 390
bukazla
17:56
4618 7882 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakasiarzyna kasiarzyna
bukazla
17:56
5184 917c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viauncrubed uncrubed

March 22 2019

bukazla
18:17
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaswidron swidron
bukazla
18:16
4839 ed6a 390
Reposted fromoll oll
bukazla
18:15
4840 5e52 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bukazla
18:15
4842 b883 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bukazla
18:14
4852 3d9c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 21 2019

bukazla
17:05
3730 c82d 390
Reposted fromsoftboi softboi via3u3a 3u3a
bukazla
17:05
3728 2e82 390
Reposted fromsoftboi softboi via3u3a 3u3a
bukazla
17:05
Zawsze pozostaje urojona podróż po obłokach.
— Krzysztof Kamil Baczyński
bukazla
17:05
bukazla
17:05
4361 33e5 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl