Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

bukazla
18:56
bukazla
18:51
8242 2f43 390
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
bukazla
18:51
4927 70e4 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viahormeza hormeza
bukazla
18:49
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahormeza hormeza
bukazla
18:49
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci. 
— Jacek Braciak
Reposted fromlovvie lovvie viahormeza hormeza

March 31 2019

bukazla
18:22
bukazla
18:22
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelinela elinela
bukazla
18:21
9530 2e39 390
Reposted frompiehus piehus viaelinela elinela
bukazla
18:21
Reposted frombluuu bluuu via8agienny 8agienny
bukazla
18:20
4292 51ed 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra

March 30 2019

bukazla
18:18
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viaciarka ciarka
bukazla
18:17
6294 9547 390
bukazla
18:17
4696 e70d 390
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaikari ikari
bukazla
18:15
7003 2fb7 390
Reposted fromtichga tichga viaszydera szydera
bukazla
18:15
Reposted fromlugola lugola viaszydera szydera

March 29 2019

bukazla
18:06
6507 04f9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
bukazla
18:05

Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.

18:05
8154 96dc 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
bukazla
18:04
Zawsze pozostaje urojona podróż po obłokach.
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viahormeza hormeza
bukazla
18:03

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...